Areal Entreprenør AS

Våre tjenester

Vi er en entreprenør som tilbyr tjenester innen prosjektledelse, prosjektstyring, forprosjektering og totalentreprise. I tillegg tilbyr vi tjenester innen håndverkstjenester både til næringsbygg og private.

Vi gjør jobben

Nybygg, påbygg, rehab og byggfornyelse

Vi tilbyr tjenester til både nærings- og privatmarkedet. Innen næringsbygg utfører vi demontering og klargjøring for ny prosjektering, montering av nye systemvegger, himlinger, spiler, ventilasjon, maling, rør og elektrikerarbeid. Bygget tilpasses nye leietakere.

Innen privatmarkedet utfører vi oppdrag av taktekking, rehabilitering av bad og tilbygg. I tillegg tilbyr vi tjenester innen rådgivning og totalentreprise innen fritid og hyttebygging. Kompetansen ligger i selskapet, og vi benytter oss av faste underentreprenører til alle utførelser.

Vi tar styringen

Prosjektledelse og styring

Prosjektledelse og styring styrer større prosjektoppdrag i samarbeid med prosjektgruppe.

Vi er ansvarlig for koordinering av alle UE’r, sørger for at fremdriftsplanen følges og rapporterer eventuelle avvik fortløpende. Vi jobber også med innhenting av tilbud, befaring, oppstart og sørger for prosjektkontroll.

Alle prosjektene gjennomføres av samme kontaktperson fra oppstart til levering, og vi jobber etter filosofien om at tett dialog skaper fornøyde kunder. Vi er opptatt av gode relasjoner i den utførende fasen, og viktigheten av en god og sikker samhandling.

Så du kan tenke på andre ting

Serviceavdeling

Serviceavdelingen er selskapets håndverksavdeling som påtar seg små og mellomstore serviceoppdrag til næring og privatmarkedet. I tillegg til å levere tjenester til større prosjekt, utføres oppdrag av våtrom, kjøkken, garderober og utskiftning av vinduer og fasader.

Serviceavdelingen kan også påta seg større oppdrag på forespørsel innen næring og privat, både nybygg og oppgraderinger.

Avdelingen er en viktig ressurs på større prosjekter der de er bedriftens representant i forbindelse med koordinering av andre håndverkere, og samtidig sørger for en smidig drift.

Vil du se våre referanser?

Vi gjennomfører rehab for både privat og næring

Her kan du bla deg gjennom arbeider vi har gjort innen påbygg, rehab og byggfornyelse til både nærings- og privatmarkedet.

Snakk med oss

Sten Markussen Krogh

Daglig leder
sten@arealentreprenor.no
900 25 599