Rehabilitering av kontorbygg

Kontorbygg – Werringgården, Drammen

Kontorbygg på fem etasjer. Nedstripping av etasjer, og tilpasning til nye leietaker.

Type

Næring

Totalt areal

2500

Sted

Drammen

Før
Etter

Werringgården er et stort moderniseringsprosjekt med både utvendig og innvendig arbeid fra kjeller og helt opp til 5. etasje. Det er et viktig byhistorisk bygg som skal inn i en ny epoke for å møte dagens krav og bruk til nye leietakere. Kontorbygget på fem etasjer, huser en 1.etasje som ligger på gateplan med plass til butikker. Kjeller skal tilpasses leietakeres bruk.

Arbeidet går ut på å utarbeide en prosjekteringsplan med ny elektroinfrastruktur. Dette og total nedstripping av alle etasjer er nå i full gang, og vil fortsette utover de neste månedene. Innenfor prosjektet skal det utføres arbeid med betongsaging, himling og nye elektroføringer. Første leietaker flyttet inn i januar 2021. Bygget planlegges renovert i løpet av 2022.

 

Det er krevende arbeid, det å løfte et eldre bygg for å møte dagens forventninger på smartløsninger med et grønt snitt. Så vi er helt avhengige av kompetente samarbeidspartnere for å bistå i denne transformeringen. Valget falt på Areal Entreprenør med sin solide fagkunnskap, og løsningsorienterte tilnærming. Sammen med Areal Entreprenør har vi et godt samarbeid på de ulike prosessene, og kan absolutt anbefale de til tilsvarende oppdrag.
– Jens-Petter Frøiland, eiendomssjef/Brække Eiendom
Har du et liknende prosjekt? Snakk med oss!

Sten Markussen Krogh

Daglig leder
sten@arealentreprenor.no
900 25 599