fasadeillustrasjon
Nytt tilbygg gir nye lagrings- og utstillingsarealer og egen kontorfløy

Bedre plass til produkter og ansatte

Vi renoverer et næringsbygg i Kobbervikdalen i Drammen.

Type

Næring

Totalt areal

Sted

Drammensregionen

fasadetegning beslagteknikk
arbeidstegninger beslagteknikk
arbeidstegninger beslagteknikk

Arbeidet med tilbygg og renovasjon av eksisterende næringsbygg er i gang. Kunden har behov for bedre plass til lagring og utstillinger, samt kontorfløy og nytt inngangsparti.

Med en stor produksjon og et betydelig varelager av blant annet kjøkkenvasker, belysning og møbelbeslag har det vært viktig for kunden å kunne vise frem sine produkter for publikum, og samtidig ha rause oppbevaringsmuligheter. Et hyggelig og effektivt kontormiljø er også noe kunden ønsket seg.

Gjennom dette tilbygg-prosjektet skal alle behovene møtes. Vi ser frem til å overlevere et ferdig renovert bygg.

Sikring av grunn

Etter å ha satt i gang med grunnarbeidet møtte vi raskt på et problem… Nemlig leire, dette har gjort sikringen av grunnen viktigere enn tidligere anslått, og tiltak for dette er gjennomført.

Har du et liknende prosjekt? Snakk med oss!

Sten Markussen Krogh

Daglig leder
sten@arealentreprenor.no
900 25 599