fasadeillustrasjon
Nytt tilbygg gir nye lagrings- og utstillingsarealer og egen kontorfløy

Bedre plass til produkter og ansatte

Vi renoverer et næringsbygg i Kobbervikdalen i Drammen.

Type

Næring

Byggetid

14-15 uker

Sted

Drammensregionen

Før
Etter
fasadetegning beslagteknikk
arbeidstegninger beslagteknikk
arbeidstegninger beslagteknikk

Arbeidet med tilbygg og renovasjon av eksisterende næringsbygg er i gang. Kunden har behov for bedre plass til lagring og utstillinger, samt kontorfløy og nytt inngangsparti.

Med en stor produksjon og et betydelig varelager av blant annet kjøkkenvasker, belysning og møbelbeslag har det vært viktig for kunden å kunne vise frem sine produkter for publikum, og samtidig ha rause oppbevaringsmuligheter. Et hyggelig og effektivt kontormiljø er også noe kunden ønsket seg.

Gjennom dette tilbygg-prosjektet skal alle behovene møtes. Vi ser frem til å overlevere et ferdig renovert bygg.

Sikring av grunn

Etter å ha satt i gang med grunnarbeidet møtte vi raskt på et problem… Nemlig leire, dette har gjort sikringen av grunnen viktigere enn tidligere anslått, og tiltak for dette er gjennomført.

Reisverk i stål og Sandwich-elementer

Bygget reiser seg raskt så snart betongplaten er støpt.

 

innvendig kontorer stenderverk
utvendig reisverk m sandwich

Bygget taktekkes og ble tett i tide til første snøfall. Samtidig som innvendig arbeid er godt i gang.

Fasade og inngangsdør beslagsteknikk
Har du et liknende prosjekt? Snakk med oss!

Sten Markussen Krogh

Daglig leder
sten@arealentreprenor.no
900 25 599